Definisjon:Skinnetopp

Skinneprofilets høyeste punkt på laveste skinne.