Definisjon:Skjøtregulering

Regulering av skjøtåpningen i en lasket skinneskjøt.