Definisjon:Smalsporet bane

Jernbane med nominell sporvidde mindre en 1435 mm.