Definisjon:Vedlikeholdsradio-anlegg

Radioanlegg som kan benyttes av egne håndholdte enheter for drift og vedlikeholdspersonell langs sporet eller tog/ lok som har installert SCANET togradio.