Definisjon:Ventehastighet

Hastigheten kodet i baliser som tillatt hastighet etter neste målepunkt.