FIGUR:Plassering av frittstående forsignal og ATC forsignal på strekning med kjørehastighet over 130 km/h

Figur: Plassering av frittstående forsignal og ATC forsignal på strekning med kjørehastighet > 130 km/h