Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI Energi konvensjonelle baner

< Felles bestemmelser‎ | Generelle bestemmelser

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI for Energi konvensjonelle baner med henvisning til hvor kravene ivaretas i Teknisk regelverk jamfør tabellen i kapittel 3 "Grunnleggende krav":

Tabell 1: Samsvar mellom TSI for Energi konvensjonelle baner og Teknisk regelverk
Kravnr. TSI Parameter TSI-krav oppfylt Referanse i Teknisk regelverk Merknad
4.2.3 Spenning og frekvens Ja
4.2.4 Parametrer med hensyn til strømforsyningssystemets yteevne Ja
4.2.5 Kontinuitet i strømforsyningen i tilfelle av forstyrrelser i tunneler Ja 1
4.2.6 Strømkapasitet, likestrømsystemer, tog som står stille Ikke relevant for JBV
4.2.7 Strømbremsing (Regenerativ bremsing) Ja
4.2.8 Koordineringsordninger for elektrisk beskyttelse Ja
4.2.9 Oversvingninger og dynamiske virkninger for vekselstrømsystemer Ja
4.2.10 Oversvingningsutslipp i strømforsyningssystemet N/A
4.2.11 Ekstern elektromagnetisk kompatibilitet Ja
4.2.12 Vern av miljøet N/A
4.2.13 Geometrien til kontaktledningsanlegget Ja
4.2.13.1 Kontakttråd høyde Ja
4.2.13.2 Endring i kontakttrådhøyde Ja
4.2.13.3 Vindutblåsning Ja
4.2.14 Fritt profil for strømavtaker Ja 2
4.2.15 Gjennomsnittlig kontakt kraft Ja 3
4.2.16 Dynamisk oppførsel og kvalitet på strøm opptak Ja 4
4.2.17 Avstand mellom strømavtakere Ja 5
4.2.18 Kontakttråd materialer Ja
4.2.19 Faseskilleseksjoner Ja
4.2.20 Systemskilleseksjoner Ikke relevant for JBV
4.2.21 Utstyr for måling av forbruk av elektrisk energi Ja
4.4.2 Styring av strømforsyningen Ja 6
4.4.3 Utførelse av arbeider N/A 7
4.5 Regler for vedlikehold Ja 8
4.7.2 Beskyttelsestiltak for omformerstasjoner og fordelingsstasjoner Ja
4.7.3 Beskyttelses tiltak i kontaktledningsanlegget
4.7.4 Beskyttelses tiltak i returledningskretsen
4.7.5 Andre generelle krav 9
4.7.6 Klær med høy synbarhet 10
Merknader
1 Se også TSI SRT CR avsnitt 4.2.3.1
2 Er også spesifisert i ”Network Statement” under NO1
3 Norge har avvikende krav satt iht. normal kontaktkraft på 55 N
4 Norge har avvikende krav satt iht. normal kontaktkraft på 55 N
5 Avstander er angitt i tabell 5.1
6 Krav relatert til Styring av strømforsyningen under unormale forhold (4.4.2.2) og Styring av strømforsyningen i tilfelle av fare (4.4.2.3) relateres til drift av strømforsyningen og omfattes ikke av Teknisk regelverk.
7 Kravene relateres til drift av strømforsyningen og omfattes ikke av Teknisk regelverk.
8 Teknisk regelverk omfatter hovedsaklig de tekniske kravene og svarer nødvendigvis ikke ut alle krav til kompetanse og personlig verneutstyr eller den spesifikke vedlikeholdsplanen til anleggene, se Vedlikeholdshåndboka.
9 Se HMS-håndboka
10 Se HMS-håndboka