Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/6111 Tverrsprekk i krysspiss

6 Feil i karbonstålkryss

61 Skinnehodet/øvre del av komponenten

6111 TVERRSPREKK I KRYSSPISS

6111 Tverrsprekk i krysspiss

Kjennetegn og utseende

Tverrsprekk i krysspissen som vokser fra kjøreflaten og nedover i krysspissen. Slike sprekker opptrer normalt rundt første og andre sville bak krysspissen.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Penetrerende væske

Feilgruppering

Synlig sprekk som opptrer sammen med en horisontal sprekk Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
  • Synlig sprekk uansett størrelse
  • Usynlig sprekk ≥ FBH 10 mm
  • Usynlig sprekk ≥ FBH 5 mm i kombinasjon med 615, 621, 622 eller 626
Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Sprekkstørrelse FBH 5mm-FBH 10 mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Sprekkdybde < FBH 5 mm Gruppe 2b – hold skinnekrysset under observasjon

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising