TABELL:Bormaler for isolerte skjøter

Denne tabellen beskriver bormaler for isolerte skjøter.

Tabell: Bormaler for isolerte skjøter
Type Profil A (mm) B (mm) D (mm)
Limte isolerte skjøter 35kg/NSB40 165 ± 0,5 45 ± 0,5 30 ± 0,5
S41/49E1/54E3 165 ± 0,5 45 ± 0,5 33 ± 0,5
54E1/54E2 200 ± 0,5 65 ± 0,5 33 ± 0,5
60E1 165 ± 0,5 67 ± 0,5 33 ± 0,5
Friksjonsskjøter for helsveist spor S41/49E1/54E3 165 ± 0,2 46 ± 0,2 33 -0,0/+0,2
54E1/54E2 200 ± 0,2 65 ± 0,2 34 -0,0/+0,2
60E1 165 ± 0,2 67 ± 0,2 36 -0,0/+0,2
Friksjonsskjøter for lasket spor 35,7 kg/NSB40 165 ± 0,5 45 ± 0,5 30 ± 0,5
S41/49E1/54E3 165 ± 0,5 45 ± 0,5 30 ± 0,5