TABELL:Sporkonstruksjoner som forekommer på eksisterende spor