TRV:04196

ID TRV:04196
Bok 548
Kapittel 17
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Nødfrakoblingssløyfer på strekninger med ATC bør settes ut av drift ved å hindre at utrustningen kan gi utløseimpuls til utgående linjebryter.
  1. Nødfrakoblingssløyfer som ikke fjernes skal vedlikeholdes som beskrevet i dette kapittel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon