Teknisk regelverk:Aktuelt/2018/08/Dispensasjon, endring i søknadsskjema

Skjema for søknad av dispensasjon fra teknisk regelverk er endret. Felt for avkryssing for å angi om søknaden gjelder for en tidsbegrenset periode er lagt til.