Banestrømforsyning

Banestrømforsyning/Electric traction power supply

Jernbaneverket Teknologi utgir per i dag ikke noen tekniske spesifikasjoner for banestrømforsyning. Det er den som skal anskaffe en komponent eller et system som er ansvarlig for utarbeidelse av den nødvendige spesifikasjonen basert på blant annet relevante krav i Teknisk regelverk. Erfaring fra tidligere spesifikasjoner kan benyttes. Det anbefales å benytte kompetansen som ligger i banestrømforsyningsmiljøet i Bane NOR for å lage en så god spesifikasjon som mulig.