Hovedside

Skinne1.png

Hovedside/Main page

Denne portalen inneholder en samling av Bane NORs tekniske spesifikasjoner innenfor fagområdene Overbygning, Underbygning, Bruer, Tunneler, Kontaktledning, Lavspenning, Banestrømforsyning, Tele og Skilt.

Med teknisk spesifikasjon menes her samling av tekniske krav som er nødvendig for å anskaffe produkter eller tjenester til bruk i Bane NORs nett. En teknisk spesifikasjon vil være en del av konkurransegrunnlaget ved anskaffelser og inngåelse av rammeavtaler hvor Bane NOR spesifiserer hvilke ytelser og tekniske krav som gjelder for produktet/tjenesten anskaffelsen gjelder.

Ved behov for ny eller oppdatert teknisk spesifikasjon kan dette bestilles her.

Fravik fra krav til bruk av rammeavtale i Produktgruppestrategien (PGS), der bruk av rammeavtale er påkrevet, søkes som dispensasjon fra Felles bestemmelser, Generelle bestemmelser, 11.1 Anskaffelser i Teknisk regelverk.

Dispensasjon fra Teknisk regelverk kan søkes her.

Overbygning / Superstructure

Underbygning / Substructure

Bruer / Bridges

Tunneler / Tunnels

Kontaktledning / Overhead Contact Lines

Lavspenning / Low voltage systems

Banestrømforsyning / Electric traction power supply

Signal / Control, command and signalling

Tele / Telecommunication

Skilt / Signs

Stasjonsobjekter / Objects on stations

Annet / Other items