lp_ba:grunnkurs_aluminiotermisk_sveisemetode_thermitsveising

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

lp_ba:grunnkurs_aluminiotermisk_sveisemetode_thermitsveising [2017/09/19 10:49]
jcs [Kompetansekrav til opplæringspersonell]
lp_ba:grunnkurs_aluminiotermisk_sveisemetode_thermitsveising [2023/01/05 11:12]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Grunnkurs aluminiotermisk sveisemetode (thermitsveising) ====== 
  
-===== Eier av læreplanen ===== 
- 
-Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
- 
-===== Utarbeidet av ===== 
- 
-Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
- 
-===== Kompetansekrav ===== 
- 
-==== Sertifisering ==== 
- 
-Sveisesertifikat 
- 
-Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Bane NORs tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]] 
- 
-==== Kompetansenivå ==== 
-  
-Nivå 2: Baneteknikk 
-Nivå 3: Skinnesveising 
- 
-===== Eksamenskoder ===== 
- 
-  * Eksamenskode for grunnkurs: 53138 
-===== Kurslengde/omfang ===== 
- 
-10 dager teoretisk og praktisk undervisning. 
- 
-===== Målgruppe ===== 
- 
-Fagarbeidere med eller uten fagbrev  
- 
-===== Krav til forkunnskaper ===== 
- 
-  * Gjennomført forkurs grunnleggende teori sveising av spor, eller tatt fagprøve Banemontør 2012 eller tidligere 
-  * 1 års aktiv deltakelse i sveiselag for skjøtsveising 
-  * Gjennomført kurs “varme arbeider” 
-  * Beherske kapping av skinner (både med gass og skinnekutter). 
-  * Beherske skinnesliping 
- 
-{{:lp_ba:opplaeringsdokumentasjon_for_skinnesveisere.pdf|Forkunnskaper skal dokumenteres her}} 
-===== Innlæringsmål ===== 
- 
-==== Hovedmål ==== 
- 
-Etter endt kurs skal deltaker kunne foreta skjøtsveis av skinner med aluminiotermisk sveisemetode. 
- 
-==== Delmål ==== 
- 
-  * Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for skjøtsveising av skinner 
-  * Utføre skinnesveising i henhold til bestemmelser i Bane NORs tekniske regelverk  
-  * Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med skinnesveising 
-  * Slipe og kontrollere ferdig sveis 
-  
-===== Maksimalt antall deltakere ===== 
- 
-12 deltakere 
- 
-===== Kompetansekrav til opplæringspersonell ===== 
- 
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. 
- 
- 
- 
-===== Teoretisk og praktisk eksamen ===== 
- 
-Etter bestått teoretisk og praktisk eksamen utstedes kursbevis. 
- 
-===== Krav til praksis etter endt opplæring ===== 
- 
-Krav til praksis fremgår av Bane NORs tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]] 
- 
-==== Sertifisering ==== 
- 
-For å få utstedt sertifikat som aluminiotermisk skjøtsveiser må deltaker ha dokumentert praksis for 50 sveiser. Sveiser før kurs godkjennes om de er dokumentert utført under oppsyn av godkjent sveiser. 
- 
-Sertifikat utstedes av 3. parts sertifiseringsorgan 
- 
-Bane NOR utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. part sertifiseringsorgan. 
lp_ba/grunnkurs_aluminiotermisk_sveisemetode_thermitsveising.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)