menyer:retningslinjer

Retningslinjer

Retningslinjene gjelder alle undervisningsrelaterte områder som fører fram til sertifisering for følgende funksjoner av betydning for sikkerheten: Kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal, sporvekselkontrollør, sluttkontrollør F, sluttkontrollør S, godkjenner av spor, leder for nøytralisering og skinnesveiser.

Retningslinjer for eksterne tilbydere av jernbanefaglig opplæring

Retningslinjer for godkjenning av instruktører

Retningslinjer for sensur

Retningslinjer for godkjenning av kompetanse og kompetanseoppdatering for banefag

Retningslinjer for godkjenning av kompetanse og kompetanseoppdatering for signalfag

Mal for søknad om endring av kontrollfunksjoner signal

menyer/retningslinjer.txt · Sist endret: 2020/02/28 09:17 av Christopher Schive