menyer:laereplaner_for_operative_i_trafikk

Grunnutdanning av fag innen trafikkstyring

Læreplaner for grunnutdanning

Læreplan for Driftsoperatørutdanning

Læreplan for Signalgiverutdanning


Opplæringsplaner for grunnutdanning

(utarbeides av utdanningsenhet)


Lokal opplæring av fag innen trafikkstyring, toginformasjon og elkraft

Læreplaner for lokal opplæring

Læreplan for lokal opplæring av Driftsoperatør

Læreplan for lokal opplæring av Signalgiver

Opplæringsplaner for lokal opplæring

Togleder

Vaktleder

Lokal opplæringsplan av vaktleder i Trafikkstyringssentralen


Togekspeditør

Driftsoperatør

Lokal opplæringsplan for Driftsoperatør


Signalgiver

Lokal opplæringsplan for Signalgiver


Ruteplanlegger

Toginformatør

Del 1: Lokal opplæringsplan for Toginformatør- Generell del

Del 2: Lokal opplæringsplan for Toginformatør - Tekniske systemer


Elkraftoperatør

Lokal opplæringsplan for Elkraftoperatør

menyer/laereplaner_for_operative_i_trafikk.txt · Sist endret: 2021/05/10 14:22 av Anette Christiansen