menyer:laereplaner_for_operative_i_trafikk

Grunnutdanning av fag innen trafikkstyring

Læreplaner for grunnutdanning

Opplæringsplaner for grunnutdanning

(utarbeides av utdanningsenhet)

Lokal opplæring av fag innen trafikkstyring, toginformasjon og elkraft

Læreplaner for lokal opplæring

Opplæringsplaner for lokal opplæring

Togleder

Vaktleder

Togekspeditør

Driftsoperatør

Signalgiver

Ruteplanlegger

Toginformatør

Elkraftoperatør

menyer/laereplaner_for_operative_i_trafikk.txt · Sist endret: 2022/05/12 11:21 av Anette Christiansen