menyer:dispensasjon

Dispensasjonssøknader fra kompetansekrav for bane- og signalfag

Det kan søkes om dispensasjon fra kompetansekrav gitt i læreplaner eiet av Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk iht. gjeldende retningslinjer for banefag og signalfag.

Søk dispensasjon

Brukerveiledning for søkere

 1. Velg «Opprett søknad»
 2. Velg fag og søknadsype (læreplan for) og angi søkerinformasjon og saksnummer (bruk saksnummer 201711251 dersom du ikke har opprettet egen sak) i Saksrom der søknaden med saksbehandling skal lagres
 3. Angi kompetanseområde eller kompetansekrav det søkes dispensasjon fra i feltet med ledetekst Søknaden gjelder.
 4. Angi omfanget av søknaden i feltet med ledetekst Omfang
 5. Beskriv begrunnelsen for hvorfor det søkes dispensasjon/sensorgodkjenning i feltet med ledetekst Argumentasjon. Her tas også med argumentasjon for søknaden iht. de retningslinjer som er angitt under retningslinjer for godkjenning av kompetanse og kompetanseoppdatering.
 6. Legg ved eventuelle vedlegg
 7. Avslutt med å velge menyvalget Send søknad

Brukerveiledning for saksbehandlere

Signalfag

 1. Søknaden dirigeres direkte til saksbehandler for faglig vurdering.
 2. Saksbehandler innhenter eventuelt vurdering av egnethet.
 3. Godkjenner besvarer søknaden og lagrer søknaden i saksrom på sak oppgitt i søknaden.

Banefag

 1. Søknaden dirigeres direkte til saksbehandler for faglig vurdering.
 2. Saksbehandler vidersender søknaden til godkjenner for endelig avgjørelse.
 3. Godkjenner besvarer søknaden og lagrer søknaden i saksrom på sak oppgitt i søknaden.
menyer/dispensasjon.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)