sluttkontroll:sluttkontrollorportal

Sluttkontrollørportal signal

Informasjon om denne siden

Denne portalen er ment som en hjelpe-side for lettere å finne aktuelle dokumenter som er relevante for rollen sluttkontrollør signal.

Det er også opprettet en nettside for FAQ (Ofte stilte spørsmål) for kontrollvirksomhet signal.
Her kan det stilles alle typer fagspesifikke spørsmål eller generelle spørsmål angående kontrollaktivitet i signalanlegg.

Spørsmål,svar og gode forslag til løsninger på utfordringer i forhold til praktisk utførelse av kontroll,tolkning av regelverk,sjekklister,styringsdokumenter,forskriftskrav osv. er formålet med denne siden. Vi oppfordrer til utstrakt bruk av denne slik at dette kan bli et nyttig verktøy fremover. 8-)

VIKTIG !

mars 2019

Det er i den senere tid oppdaget en mekanisk feil på en S.lås. Denne feilen kan føre til at det oppnås kontroll på S.låsen selv om nøkkelen ikke sitter i. Årsaken er at det er benyttet gammel type tilholder i ny type S.lås – se bildet. Denne feilen kan medføre at det er tilfeldig om bakkontakten på S.lås er brutt eller ikke med uttatt nøkkel. Det er viktig at sluttkontrollører er oppmerksom på dette og at S.låser sjekkes spesielt mht. denne feilen. Teknologi fører saken videre.

* - Bilde av S-lås med sikkerhetsfeil

Annen informasjon

  • TRV ble for en tid siden endret mht. symbol for diodematriser. Iht. dagens krav skal diodematrise og glødelampe tegnes med samme symbol. Dette symbolet er det samme symbolet som også tidligere ble benyttet for glødelampe.Dersom det er benyttet diodematrise kan det ved siden av symbolet skrives «LED». Dette er iht. standarden NEK 144. Systemtegninger for signaler (i ProArk) er ajourført. Se for øvrig TRV; https://trv.banenor.no/wiki/Felles_bestemmelser/Definisjoner,_forkortelser_og_symboler#Signal (4.4.7.7)
  • Pågående arbeid mht. sjekklister for prosjektering.Det er et større arbeid på gang der alle sjekklistene vi benytter ved prosjektering vil bli oppgradert og forsøkt gjort like layoyt-messig. I den senere tid har det kommet inn en del synergier til nevnte sjekklister og disse vil bli behandlet og tatt inn i ny utgave. Nye sjekklister vil bli samlet i en Excel-fil.Det vil samtidig bli laget felles brukerveiledning.I dette arbeidet er flere ressurser involvert og pr dd er frist for utgivelse satt til senest 1.mai.

Forskrifter og regelverk

Arbeidsprosesser, instrukser og arbeidsbeskrivelser

Dispensasjoner fra Teknisk regelverk

Skjemaer og sjekklister

sluttkontroll/sluttkontrollorportal.txt · Sist endret: 2019/12/09 09:37 av Jan Erik Walaker