lp_ba:repetisjonskurs_banemontor_-reparator

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_ba:repetisjonskurs_banemontor_-reparator [2017/11/14 11:22]
Christopher Schive [Kurs- og sertifiseringskode]
lp_ba:repetisjonskurs_banemontor_-reparator [2017/12/04 13:31]
Christopher Schive [Kompetansekrav]
Linje 17: Linje 17:
  
  
-Helsekrav: Gjennomført helseundersøkelse iht. FOR 2002-12-18 nr. 1678 (Helsekravforskriftenjernbanepersonell) +Helsekrav: Gjennomført helseundersøkelse iht. [[https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-29-240#KAPITTEL_10|togframføringsforskriftenkrav til helse]]
  
 ===== Kompetansenivå ===== ===== Kompetansenivå =====
lp_ba/repetisjonskurs_banemontor_-reparator.txt · Sist endret: 2017/12/04 13:31 av Christopher Schive