lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2013/12/02 12:39) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan Repetisjonskurs påleggsveising (reparasjonssveising)

Eier av læreplanen: Teknologidirektør

Utarbeidet av:

Teknologi

Kompetansekrav:

Sertifisering: Sveisesertifikat 

Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere Kompetansenivå: Nivå 2: Baneteknikk Nivå 3: Skinnesveising Agressokode Eksamenskode teorieksamen, typegodkjenning: Elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler Eksamenskode praktisk eksamen, typegodkjenning: Elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler

Eksamenskode for teorieksamen og praktisk eksamen må opprettes Kurslengde/omfang 5 dager teoretisk og praktisk undervisning, inklusive eksamener Målgruppe Tidligere sertifisert påleggssveiser som skal ha ny sertifisering i elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler Krav til forkunnskaper

•	Bestått Grunnkurs påleggssveising (reparasjonssveising)

• Tidligere sertifisert påleggssveiser Innlæringsmål

Hovedmål: Etter endt kurs skal deltaker kunne utføre påleggssveising av skinner med dekket elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW)
Delmål: 

• Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for påleggssveising av skinner • Følge bestemmelser i Jernbaneverkets tekniske regelverk for påleggssveising • Gjøre rede for hvilke vurderingskriterier som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av “Feilkatalog for skinnekryss” • Gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder ved påleggssveising • Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med sveisearbeidet • Slipe og kontrollere ferdig sveis • Utføre geometrikontroll og sprekksøking

Maksimalt antall deltakere 12 deltakere Kompetansekrav til opplæringspersonell Et av følgende: • Bachelor innen maskin eller bygg&anlegg med 3 års erfaring innen overbygningsfaget • 5 års erfaring fra påleggsveising av skinner og sporveksler og gyldig sertifikat for påleggsveising

Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens krav til fagkompetanse, formidlingsevne og pedagogisk forståelse. Prinsipper for prøving/eksamen:

Teoretisk og praktisk eksamen.

Etter bestått teoretisk og praktisk eksamen utstedes kursbevis. Krav til praksis etter endt opplæring: Krav til praksis fremgår i Jernbaneverkets tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere Sertifisering: Sertifikat utstedes av 3. part sertifiseringsorgan Jernbaneverkets teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. partsertifiseringsorgan.

lp_ba/repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising.1385984377.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)