lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2014/06/17 15:28) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Repetisjonskurs påleggsveising (reparasjonssveising)

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Teknologi

Utarbeidet av

Jernbaneverket, Teknologi

Kompetansekrav

Sertifisering

Sveisesertifikat

Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Kompetansenivå

 • Nivå 2: Baneteknikk
 • Nivå 3: Skinnesveising

Agressokode

Eksamenskode teorieksamen, typegodkjenning: Elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler

Eksamenskode praktisk eksamen, typegodkjenning: Elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler

Eksamenskode for teorieksamen og praktisk eksamen må opprettes

Kurslengde/omfang

5 dager teoretisk og praktisk undervisning, inklusive eksamener

Målgruppe

Tidligere sertifisert påleggssveiser som skal ha ny sertifisering i elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler

Krav til forkunnskaper

 • Bestått Grunnkurs påleggssveising (reparasjonssveising)
 • Tidligere sertifisert påleggssveiser

Innlæringsmål

Hovedmål

Etter endt kurs skal deltaker kunne utføre påleggssveising av skinner med dekket elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW)

Delmål

 • Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for påleggssveising av skinner
 • Følge bestemmelser i Jernbaneverkets tekniske regelverk for påleggssveising
 • Gjøre rede for hvilke vurderingskriterier som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av Feilkatalog for skinnekryss
 • Gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder ved påleggssveising
 • Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med sveisearbeidet
 • Slipe og kontrollere ferdig sveis
 • Utføre geometrikontroll og sprekksøking

Maksimalt antall deltakere

12 deltakere

Kompetansekrav til opplæringspersonell

Ett av følgende:

 • Bachelor innen maskin eller bygg&anlegg med 3 års erfaring innen overbygningsfaget
 • 5 års erfaring fra påleggsveising av skinner og sporveksler og gyldig sertifikat for påleggsveising

Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens krav til fagkompetanse, formidlingsevne og pedagogisk forståelse.

Prinsipper for prøving/eksamen

Teoretisk og praktisk eksamen.

Etter bestått teoretisk og praktisk eksamen utstedes kursbevis.

Krav til praksis etter endt opplæring

Krav til praksis fremgår i Jernbaneverkets tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Sertifisering

Sertifikat utstedes av 3. parts sertifiseringsorgan

Jernbaneverkets teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. parts sertifiseringsorgan.

lp_ba/repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising.1403011690.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)