lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg [2015/06/25 13:51]
Christopher Schive Page moved from laereplaner_lavspenning:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg to lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg
lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg [2017/09/11 16:56] (nåværende versjon)
Linje 5: Linje 5:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Infrastrukturdirektør+ Bane NOR, Infrastrukturdirektør
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
Linje 17: Linje 17:
 ===== Sertifikatkode ===== ===== Sertifikatkode =====
  
-Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg+
  
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
Linje 33: Linje 33:
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  * Fagbrev energimontør 
-eller 
   * Fagbrev som elektriker, elektromontørgruppe L   * Fagbrev som elektriker, elektromontørgruppe L
 +eller
 +  * Fagbrev som energimontør
  
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
-Etter endt kurs skal kursdeltaker være i stand til utføre montering, feilsøking og vedlikehold på 1000 V togvarmeanlegg anskaffet etter 2012+Etter endt kurs skal kursdeltaker være i stand til utføre feilsøking og vedlikehold på 1000 V togvarmeanlegg anskaffet etter 2012
  
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
Linje 47: Linje 47:
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
  
-  * Teoretisk og praktisk gjennomføring+  * En dag med teoretisk gjennomgang og en dag med praktisk gjennomføring med hovedvet på drift og vedlikehold
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole 
   * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.   * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
  
-|Grunnkurs|20 deltakere|+|Grunnkurs|12 deltakere|
  
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
Linje 60: Linje 59:
 Ingen eksamen Ingen eksamen
  
-===== Kontinuasjon =====+
  
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
Linje 71: Linje 70:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
   * ivareta elsikkerheten ved arbeid på 1000 V togvarmeanlegg   * ivareta elsikkerheten ved arbeid på 1000 V togvarmeanlegg
-  * forstå betydning av feil +  * forstå betydning av feil og driftssignaler
-  * og driftssignaler+
   * bruke jordingsutstyret som er i anlegget   * bruke jordingsutstyret som er i anlegget
   * forstå farene forbunnet med bruk og feilretting i 1000 V togvarmeanlegg   * forstå farene forbunnet med bruk og feilretting i 1000 V togvarmeanlegg
 +
  
lp_el/drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg.1435233083.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)