lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2015/11/03 18:54) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2015/06/29 15:02) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Driftsansvarlige lavspenningsanlegg

Eksamenskode

53615

Sertifikatkode

Kurslengde

Grunnkurs2 dager

Målgruppe

Elektromontører, tilstandskontrollører og anleggsledere

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev energimontør

eller

 • Fagbrev som elektriker, elektromontørgruppe L

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker være i stand til utføre montering, feilsøking og vedlikehold på 1000 V togvarmeanlegg anskaffet etter 2012

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har ingen utløpsdato

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

Ingen eksamen

Kontinuasjon

Krav til instruktørpersonell

 • Minimum fagbrev i elektrofag og god kjennskap til offentlig HMS-regelverk
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • ivareta elsikkerheten ved arbeid på 1000 V togvarmeanlegg
 • forstå betydning av feil
 • og driftssignaler
 • bruke jordingsutstyret som er i anlegget
 • forstå farene forbunnet med bruk og feilretting i 1000 V togvarmeanlegg
lp_el/drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg.1446573259.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)