lp_el:fordypningskurs_bane_nor_hoyspenningsanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_el:fordypningskurs_bane_nor_hoyspenningsanlegg [2023/10/04 08:06]
andlis [Krav til instruktørpersonell]
lp_el:fordypningskurs_bane_nor_hoyspenningsanlegg [2023/10/04 08:16]
andlis [Gjennomføring]
Linje 81: Linje 81:
 Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse.  Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse. 
  
-Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør, deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere. +Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør iht.  
 +[[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|]], deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere. 
  
 Opplæringen skjer med fysisk oppmøte etter avtale med kursarrangør/administrator. Ved praktisk øvelse på eller nær ved Bane NORs infrastruktur er instruktør og kursdeltakere pålagt å benytte verneutstyr iht. STY-600575 Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur.  Opplæringen skjer med fysisk oppmøte etter avtale med kursarrangør/administrator. Ved praktisk øvelse på eller nær ved Bane NORs infrastruktur er instruktør og kursdeltakere pålagt å benytte verneutstyr iht. STY-600575 Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur. 
lp_el/fordypningskurs_bane_nor_hoyspenningsanlegg.txt · Sist endret: 2024/01/11 10:38 av andlis