lp_el:fse_r2

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_el:fse_r2 [2023/10/04 08:02]
andlis [Krav til instruktørpersonell]
lp_el:fse_r2 [2023/10/04 08:18]
andlis [Gjennomføring]
Linje 79: Linje 79:
 Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse.  Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse. 
  
-Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør, deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere. +Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør iht.  
 +[[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|]], deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere.  
  
 Teoretisk opplæring, skal formidles etter kursarrangør/administrators rutiner og inneholde repetisjon av FSE, gjennomgang av Driftsleders instrukser, relevant teori, øvingsoppgaver og case-oppgaver med fokus på tidligere hendelser.  Teoretisk opplæring, skal formidles etter kursarrangør/administrators rutiner og inneholde repetisjon av FSE, gjennomgang av Driftsleders instrukser, relevant teori, øvingsoppgaver og case-oppgaver med fokus på tidligere hendelser. 
lp_el/fse_r2.txt · Sist endret: 2023/10/04 08:18 av andlis