lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane [2018/01/23 13:59]
torgeir_blesvik [Krav til instruktører]
lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane [2018/01/23 14:02]
torgeir_blesvik [Læringsmål]
Linje 109: Linje 109:
   - granskning av uønskede hendelser    - granskning av uønskede hendelser 
   - de ulike redningsetaters roller, ansvar og funksjoner   - de ulike redningsetaters roller, ansvar og funksjoner
-  - kommunikasjon med media ved ulykker på jernbanen+  - kommunikasjon med media ved ulykker på jernbanen
   - farer og beredskap knyttet til brann i tunneler, herunder hvordan en brann i en tunnel kan utvikle seg og slukkes   - farer og beredskap knyttet til brann i tunneler, herunder hvordan en brann i en tunnel kan utvikle seg og slukkes
   - fareklasser og merking i forbindelse med farlig gods som fraktes/oppbevares på Bane NORs infrastruktur   - fareklasser og merking i forbindelse med farlig gods som fraktes/oppbevares på Bane NORs infrastruktur
lp_el/laereplan_for_fagleder_jernbane.txt · Sist endret: 2021/03/23 14:27 av tro_ige