lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane [2018/01/23 13:59]
Torgeir Blesvik [Krav til instruktører]
lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane [2018/01/23 14:02] (nåværende versjon)
Torgeir Blesvik [Læringsmål]
Linje 109: Linje 109:
   - granskning av uønskede hendelser    - granskning av uønskede hendelser 
   - de ulike redningsetaters roller, ansvar og funksjoner   - de ulike redningsetaters roller, ansvar og funksjoner
-  - kommunikasjon med media ved ulykker på jernbanen+  - kommunikasjon med media ved ulykker på jernbanen
   - farer og beredskap knyttet til brann i tunneler, herunder hvordan en brann i en tunnel kan utvikle seg og slukkes   - farer og beredskap knyttet til brann i tunneler, herunder hvordan en brann i en tunnel kan utvikle seg og slukkes
   - fareklasser og merking i forbindelse med farlig gods som fraktes/oppbevares på Bane NORs infrastruktur   - fareklasser og merking i forbindelse med farlig gods som fraktes/oppbevares på Bane NORs infrastruktur
lp_el/laereplan_for_fagleder_jernbane.txt · Sist endret: 2018/01/23 14:02 av Torgeir Blesvik