lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg [2024/02/08 11:35]
andlis [Kompetanse etter gjennomført kurs]
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg [2024/02/09 14:22]
andlis [Sertifikatkode]
Linje 22: Linje 22:
   * 2431 Leder for elsikkerhet (LFS) uten relevant fagbrev   * 2431 Leder for elsikkerhet (LFS) uten relevant fagbrev
  
 +Tilleggs koder som blir gitt, grunnet dekning i opplæring er: 
 +
 +  * 2427 Leder for elsikkerhet (LFS) ved skogrydding (Kommer) 
 +  * 2431 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak 
 +  * 2435 Leder for elsikkerhet (LFS) ved bruk av forbikoblingsledning 
 +  * 2436 Leder for elsikkerhet (LFS) ved bruk av løfteredskap 
 +  * 2437 Brytere på stasjoner og lastespor 
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
  
Linje 124: Linje 131:
   * Instruks for Leder elsikkerhet STY-600985   * Instruks for Leder elsikkerhet STY-600985
   * Instruks for Leder for kobling STY-600636   * Instruks for Leder for kobling STY-600636
 +  * Instruks for Leder for elsikkerhet ved forbikobling STY-600992
 +  * Instruks for Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap STY-600991
 +  * Instruks for Leder for elsikkerhet ved skogrydding (STY-kommer) 
 +  * Instruks for 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak STY-604128
   * Leder for elsikkerhet, lærebok   * Leder for elsikkerhet, lærebok
   * Egne notater   * Egne notater
Linje 155: Linje 166:
   * Forstå samspillet mellom funksjonene som er navngitt i trafikkreglene (TJN)   * Forstå samspillet mellom funksjonene som er navngitt i trafikkreglene (TJN)
   * Forstå hvordan returstrømkretsen fungerer og er bygget   * Forstå hvordan returstrømkretsen fungerer og er bygget
 +  * Forstå risikoene ved arbeid med skog- og linjerydding
  
 **Ferdigheter** **Ferdigheter**
Linje 178: Linje 190:
   * Kunne bruke togradio (GSM-R)   * Kunne bruke togradio (GSM-R)
   * Kunne gjøre rede for rutiner ved bruk av forbigangsledning   * Kunne gjøre rede for rutiner ved bruk av forbigangsledning
 +  * Kunne evakuere fra skog- og linjeryddings maskin dersom maskin er i kontakt med spenningsførende anlegg
  
 **Generell kompetanse** **Generell kompetanse**
lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg.txt · Sist endret: 2024/02/09 14:22 av andlis