lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap [2016/06/09 12:47]
infra [Eksamenskode]
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap [2016/09/28 09:13]
infra [Krav til for kunnskaper]
Linje 24: Linje 24:
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
  
 +  * Maskinførere på skinnegående arbeidsmaskiner
   * Maskinførere på hjulgående og skinnevei maskiner med løfte- og graveutstyr   * Maskinførere på hjulgående og skinnevei maskiner med løfte- og graveutstyr
   * Førere av tårnkran/mobilkran som skal arbeide i nærheten av Jernbaneverkets høyspenningsanlegg   * Førere av tårnkran/mobilkran som skal arbeide i nærheten av Jernbaneverkets høyspenningsanlegg
Linje 34: Linje 35:
 ===== Krav til for kunnskaper ===== ===== Krav til for kunnskaper =====
  
-  * Jernbaneverkets kurs i Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører (kun første gang)+  * Jernbaneverkets kurs i Sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur, del 1 og 2
   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder
  
Linje 57: Linje 58:
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-|Grunnkurs|Flervalgseksamen, 30 min|+|Grunnkurs|30 min|
  
 Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap.txt · Sist endret: 2023/05/16 14:03 av andlis