lp_el:tverrfaglig_beredskap_kl-kompetanse_for_banemontorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:tverrfaglig_beredskap_kl-kompetanse_for_banemontorer [2015/10/27 13:11]
infra [Læreplan: Tverrfaglig beredskap KL-kompetanse for banemontører]
lp_el:tverrfaglig_beredskap_kl-kompetanse_for_banemontorer [2016/01/04 06:04]
infra [Godkjenningsperiode]
Linje 43: Linje 43:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 3 år+Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 3 år 
  
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
Linje 57: Linje 57:
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-|Grunnkurs| Skriftlig flervalgseksamen på 1,5 timer |+|Grunnkurs| Skriftlig eksamen på 1,5 timer |
  
-Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes +Eksamen skal bestå av kortsvarsoppgaver eller flervalgsoppgaver. Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
-art og omfang.+
  
 ===== Kontinuasjon ===== ===== Kontinuasjon =====
lp_el/tverrfaglig_beredskap_kl-kompetanse_for_banemontorer.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)