lp_el:tverrfaglig_beredskap_kl-kompetanse_for_banemontorer
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2015/10/27 13:11) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2015/10/27 12:59) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Tverrfaglig beredskap KL-kompetanse for banemontører

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Sakkyndige driftsledere på vegne av Infrastrukturdirektør

Eksamenskode

61524

Sertifikatkode

Kurslengde

Grunnkurs9 dager undervisning inkludert eksamen

Målgruppe

 • Banemontør
 • Banereperatør

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

Skal krav:

 • Fagbrev som banemontør/banereparatør
 • Godkjent Leder for elsikkerhet agressokode 2431 eller godkjenning som 2.person ved frakobling
 • Nedfiringskurs
 • Liftkurs

Bør krav:

 • Typegodkjenning som fører på aktuelle arbeidsmaskiner

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kursdeltaker skal etter endt opplæring ha tilstrekkelig kunnskap om elektroanleggene for å ivareta sin personlige sikkerhet, samt kunne være med som ufaglært arbeidskraft sammen med fagutdannet person, jf. «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr» (FEK) §§ 6 og 12, samt arbeidsmiljøloven §3.2

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 3 år

Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs 10 deltakere

Eksamen

Grunnkurs Skriftlig flervalgseksamen på 1,5 timer

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Ny prøve kan avlegges tidligst etter 14 dager etter siste eksamen

Krav til instruktørpersonell

 • Instruktør skal ha formell fagkompetanse og ytterligere kunnskap og ferdigheter i det fagområdet det undervises i
 • Instruktør skal ha minst to års erfaring fra fagområdet
 • Instruktør skal ha kunnskap om og praktisering av relevante regler og forskrifter
 • Instruktør skal etterleve kompetanseleverandørens retningslinjer for undervisning og tilfredsstille kompetanseleverandørens krav til godkjente instruktører
 • Instruktør skal ha detaljerte kunnskaper om innhold i aktuell lære- og opplæringsplan
 • Instruktør skal ha oppdatert kunnskap om styringssystem, herunder krav til dokumentasjon

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Bytte hengetråder, isolatorer og direksjonsstag
 • Utbedre jording, strømbru og strømstige
 • Kunne bruke relevant verktøy i feilrettingsarbeid i kontaktledningsanlegget

Kandidaten skal kjenne til:

 • Kontaktledningsanleggets oppbygging og virkemåte
 • Mekaniske krefter

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Anlegg i værutsatt område
 • Hvilke verktøy som brukes til feilretting i kontaktledningsanlegget
lp_el/tverrfaglig_beredskap_kl-kompetanse_for_banemontorer.1445947879.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)