lp_sa:akseltellere_siemens

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:akseltellere_siemens [2015/06/30 10:30]
jcs Godkjent
lp_sa:akseltellere_siemens [2019/03/05 16:21]
jcs [Kurs- og sertifikatkoder]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Togdeteksjon Siemens akseltellere ACM 100 og ACM 200 ====== +====== Læreplan: Togdeteksjon Siemens akseltellere ACM 200 ======
- +
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  +
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. +
   
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ====== Utarbeidet av ====== ====== Utarbeidet av ======
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
-===== Kurskoder =====+===== Kurs- og sertifikatkoder =====
  
-** ACM 100 ** +^  Funksjon  ^  Kurs   Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ 
- +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  88152  |  8151  | 
-^ Kurs ^  Kode  ^ +Sikkerhetskontrollør |:::|:::|  8152  | 
-| Grunnkurs for montører |  88142  +Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  88154  |  8153    
-| Repetisjonskurs for montører |  88143  +| Sluttkontrollør S |:::|:::|  8154  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  88144  | +Kontrollør og sikkerhetskontrollør  Repetisjonskurs |  88153  |
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  88145  | +
- +
- +
-** ACM 200 ** +
- +
-^ Kurs ^  Kode  ^ +
-| Grunnkurs for montører |  88152  +
-| Repetisjonskurs for montører |  88153  | +
-Grunnkurs for prosjekterende  88154  | +
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  88155  | +
- +
-===== Sertifikatkoder ===== +
- +
-** ACM 100 ** +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-Kontrollør signal |  8141  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8142  |  +
-| Sluttkontrollør F |  8143  |  +
-| Sluttkontrollør S |  8144  |  +
- +
- +
-** ACM 200 ** +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Kontrollør signal |  8151  |  +
-Sikkerhetskontrollør signal |  8152  |  +
-| Sluttkontrollør F |  8153  |  +
-| Sluttkontrollør S |  8154  | +
  
  
Linje 60: Linje 28:
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. +  * Sluttkontrollør signal F/S
- +
-====== Betingelse ======  +
- +
-**For montører** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. +
-  +
-**For prosjekterende** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”. +
- +
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.+
  
 ====== Krav til forkunnskaper ====== ====== Krav til forkunnskaper ======
Linje 83: Linje 39:
 ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ======
  
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.+Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet eller kunnskap til å utføre kontroller av systemet.
  
 ====== Godkjenningsperiode ====== ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 100: Linje 56:
  
   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”
-====== Gjennomføring ====== +====== Gjennomføring ======
   * Teoretisk gjennomgang av oppbyggingen og funksjoner i et akseltellersystem   * Teoretisk gjennomgang av oppbyggingen og funksjoner i et akseltellersystem
   * Praktisk trening i lab   * Praktisk trening i lab
-    * Montering av skinnekontakt med kabler til evalueringsenhet +    * montering av skinnekontakt med kabler til evalueringsenhet 
-    * Justering av tellepunkt +    * justering av tellepunkt 
-    * Bruk av vedlikeholds-pc +    * bruk av vedlikeholds-pc 
-    * Feilretting+    * feilretting
  
 ====== Maks antall deltakere ====== ====== Maks antall deltakere ======
Linje 116: Linje 72:
 |Grunnkurs|Praktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandør|ca. 2 timer| |Grunnkurs|Praktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandør|ca. 2 timer|
 |Repetisjonskurs|Praktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandør|ca. 2 timer| |Repetisjonskurs|Praktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandør|ca. 2 timer|
-  +Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelseSpørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
-Bestått eksamen ihtleverandørens krav.+
  
  
Linje 123: Linje 78:
 |Grunnkurs|Praktisk eksamen| |Grunnkurs|Praktisk eksamen|
 |Repetisjonskurs|Praktisk eksamen| |Repetisjonskurs|Praktisk eksamen|
- +
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
  
Linje 129: Linje 84:
  
 ====== Krav til instruktørpersonell ====== ====== Krav til instruktørpersonell ======
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
 ====== Mål ====== ====== Mål ======
  
-Kandidaten skal kunne:  +==== Alle kontrollfunksjoner ==== 
-  * Forstå oppbygging og funksjonalitet + 
-  * Forstå hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten +Kandidaten skal forstå
-  * Utføre preventivt vedlikehold +  * oppbygging og funksjonalitet 
-  * Utføre korrektivt vedlikehold +  * hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten 
-  * Anvende Teknisk regelverk+ 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering 
 +  * anvende Teknisk regelverk 
 + 
 +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ==== 
 + 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  * utføre preventivt vedlikehold 
 +  * utføre korrektivt vedlikehold
lp_sa/akseltellere_siemens.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)