lp_sa:ebi_track_2000

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:ebi_track_2000 [2017/06/26 08:24]
Christopher Schive [Gjennomføring]
lp_sa:ebi_track_2000 [2020/02/21 13:15]
Christopher Schive Innspill fra HP Bredholt i møte 21.2.2020
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
  
 ===== Eksamenskode ===== ===== Eksamenskode =====
Linje 21: Linje 21:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  88124  |  8123  |   | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  88124  |  8123  |  
 | Sluttkontrollør S |:::|::: 8124  | | Sluttkontrollør S |:::|::: 8124  |
-Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  88123/88125  |+Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  88123  |
  
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
   * Grunnkurs: 2 dager   * Grunnkurs: 2 dager
-  * Repetisjonskurs: 2 dager+  * Repetisjonskurs: 1 dag
   * Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs   * Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs
  
Linje 83: Linje 83:
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
 +
 +==== Alle kontrollfunksjoner ====
 +
 +Kandidaten skal forstå:
 +  * oppbygging og funksjonalitet
 +  * hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten
 +
 +Kandidaten skal kunne:
 +  * anvende Teknisk regelverk
 +  * beskrive akseltellersystemarkitekturen for EBI Track 2000
 +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering
 +
 +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ====
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Beskrive akseltellersystemarkitekturen for EBI Track 2000 +  * installere, bytte og justere hjuldetektorer 
-  * Gjennomføre vedlikehold av EBI Track 2000 akseltellersystem +  * lokalisere og bytte komponenter med feil i EBI Track 2000
-  * Installere, bytte og justere hjuldetektorer +
-  * Lokalisere og bytte feilede komponenter i EBI Track 2000 akseltellersystem+
  
lp_sa/ebi_track_2000.txt · Sist endret: 2020/02/21 13:15 av Christopher Schive