lp_sa:ertms

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:ertms [2014/04/04 09:36]
Østen Lybeck
lp_sa:ertms [2018/10/08 10:45] (nåværende versjon)
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
 ===== Læreplaner: ERTMS ===== ===== Læreplaner: ERTMS =====
 +  * [[bombardier_etcs|Bombardier ETCS]]
 +  * [[sikringsanlegg_ebilock_950_r4|EBI Lock 950 R4]]
 +  * [[lp_sa:midlertidige_hastighetsnedsettelser_ertms_ostre_linje|Midlertidige hastighetsnedsettelser på Østre linje]]
  
-//Læreplaner er under utarbeidelse.//+**Forhold knyttet til grunnopplæring for signalmontører:**
  
-Læreplaner for ERTMS er skrevet generisk for å kunne tilpasses opplæringsplaner for ulike systemer.+  * Læreplanmålene for læreplanenes vedlikeholdskurs inngår som en del av læreløpet i signalmontørfaget for dem med opptak fra høst 2017.  
 +  * Egen gjennomføringsordning legges til rette av kursarrangør for lærlingekursene.  
 +  * Avsluttende eksamen for lærlinger er gitt av Kunnskapsdepartementet og prøves gjennom eksamen og fagprøve gitt av Utdanningsdirektoratet. 
 +  * Kursarrangør står ansvarlig for at lærlinger har en overordent teoretisk og praktisk kompetanse innen ERTMS før kandidaten skal avlegge eksamen og fagprøve.  
 +  * Kurs i operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs inngår i sin helhet i lærlingeløpets opplæring hos kursarrangør
  
-Det finnes læreplaner for følgende delsystemer: +**Lærlinger med bestått eksamen og fagbrev, fra opptak 2017: ** 
- +  * tildeles ingen eksamenskoder i systemene 
-  [[ Læreplan for radioblokksenter RBC|Radioblokksenter]] +  * tildeles eksamenskoder for operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs  
-  [[ertms:forriglingsutrustning_sentral|Forriglingsutrustning (sentral)]] +  * får eksamenskoder etter bestått vedlikeholdskurs for systemet
-  * [[ertms:forriglingsutrustning_objektkontroller|Forriglingsutrustning (objektkontroller)]] +
-  * [[ertms:togdeteksjon|Togdeteksjon]] +
-  * [[ertms:drivmaskiner|Drivmaskiner]] +
-  * [[ertms:betjeningsanlegg|Betjeningsanlegg]] +
-  * [[ertms:diagnose_og_vedlikeholdssystemer|Diagnose- og vedlikeholdssystemer]] +
-  * [[ertms:baliser|Baliser]] +
-  [[ertms:Læreplan for ombordsystem ERTMS|Ombordsystem]] +
- +
-I tillegg kan også følgende delsystemer forekomme: +
- +
-  Veisikringsanlegg +
-  * Rasvarsling +
-  * Portanlegg +
-  * Broanlegg +
- +
-Krav til annen kompetanse: +
- +
-  * Montører må ha bestått fagbrev som signalmontør for å gå kurs tilrettelagt for montører +
-  * Prosjekterende må ha bestått "Signalfag for ingeniører", dersom vedkommende ikke har fagbrev som signalmontør +
-  * Montører og sluttkontrollører må ha grunnkurs i "Regler for kontroll" +
-  * Sluttkontrollører må sluttkontrollørkurs+
lp_sa/ertms.1396597015.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)