lp_sa:ertms
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2014/04/04 10:20) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplaner: ERTMS

Læreplaner er under utarbeidelse.

Læreplaner for ERTMS er skrevet generisk for å kunne tilpasses opplæringsplaner for ulike systemer.

Det finnes læreplaner for følgende delsystemer:

I tillegg kan også følgende delsystemer forekomme:

  • Veisikringsanlegg
  • Rasvarsling
  • Portanlegg
  • Broanlegg

Krav til annen kompetanse:

  • Montører må ha bestått fagbrev som signalmontør for å gå kurs tilrettelagt for montører
  • Prosjekterende må ha bestått «Signalfag for ingeniører», dersom vedkommende ikke har fagbrev som signalmontør
  • Montører og sluttkontrollører må ha grunnkurs i «Regler for kontroll»
  • Sluttkontrollører må sluttkontrollørkurs

Forhold knyttet til grunnopplæring for signalmontører:

Læreplanmålene for læreplanenes vedlikeholdskurs inngår som en del av læreløpet i signalmontørfaget for dem med opptak fra høst 2017. Egen gjennomføringsordning legges til rette av kursarrangør for lærlingekursene. Avsluttende eksamen for lærlinger er gitt av Kunnskapsdepartementet og prøves gjennom eksamen og fagprøve gitt av Utdanningsdirektoratet. Kursarrangør står ansvarlig for at lærlinger har en overordent teoretisk og praktisk kompetanse innen ERTMS før kandidaten skal avlegge eksamen og fagprøve. Kurs i operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs inngår i sin helhet i lærlingeløpets opplæring hos kursarrangør.

Lærlinger med bestått eksamen og fagbrev, fra opptak 2017:

  • tildeles ingen eksamenskoder i systemene
  • får eksamenskoder etter bestått vedlikeholdskurs for systemet
lp_sa/ertms.1396599607.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)