lp_sa:kabelskjotekurs

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:kabelskjotekurs [2017/04/07 10:14]
127.0.0.1 ekstern redigering
lp_sa:kabelskjotekurs [2017/06/28 13:10]
Christopher Schive [Kurs- og sertifikatkoder]
Linje 14: Linje 14:
 Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk
  
 +===== Kurs- og sertifikatkoder =====
  
-===== Kurskoder ===== + ​Funksjon ​ ^  ​Kurs  ^  ​Kurskode ​ ^  Sertifikatkode ​ ^ 
- +| Sporvekselkontrollør ​| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører ​|  88920  ​| ​ 8920  | 
-^ Kurs ^  ​Kode  ^ +| (Sikkerhets)kontrollør ​|Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollør|  88922  |  8922  |
-| Grunnkurs for mekanikere ​|  88920  | +
-| Grunnkurs for montører ​|  88922  ​+
- +
- +
-===== Sertifikatkoder ===== +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Sporvekselkontrollør |  8920  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal ​|  8922  | +
  
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
  
-Grunnkurs for montører: 1 dag+Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollører: 1 dag
   
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
Linje 38: Linje 30:
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
  
-**For signalmontører**+**For (sikkerhets)kontrollører**
  
 Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. ​ Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. ​
Linje 61: Linje 53:
   * Praktisk og teoretisk gjennomføring   * Praktisk og teoretisk gjennomføring
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
-  * Kurset arrangeres ​og administreres ​av Norsk jernbaneskole +  * Kurset arrangeres av [[retningslinjer:​retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring]].
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende ​[[retningslinjer:​retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|retningslinjer]]+
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
  
-| Grunnkurs for montører ​| 4 deltakere pr. instruktør |+| Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollører ​| 4 deltakere pr. instruktør |
 | Repetisjonskurs | 4 deltakere pr. instruktør | | Repetisjonskurs | 4 deltakere pr. instruktør |
  
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-| Grunnkurs for montører ​| Praktisk eksamen |+| Grunnkurs for sikkerhets)kontrollører ​| Praktisk eksamen |
 | Repetisjonskurs | Praktisk eksamen | | Repetisjonskurs | Praktisk eksamen |
  
 ===== Kontinuasjon ===== ===== Kontinuasjon =====
  
-| Grunnkurs for montører ​| Praktisk eksamen |+| Grunnkurs for sikkerhets)kontrollører ​| Praktisk eksamen |
 | Repetisjonskurs | Praktisk eksamen | | Repetisjonskurs | Praktisk eksamen |
  
Linje 93: Linje 84:
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-==== Kabelskjøting ==== +Kandidaten skal kunne: 
 + 
 +  * utføre avslutning av kabler i relérom og apparatskap 
 +  * utføre forlegning og lagring av kabler 
 +  * registrere kabelskjøter 
 +  * utføre skjøting av signalkabler 
 + 
 +Kandidaten skal kjenne til:
  
-Kandidaten skal:+  * kabeltyper som skjøtemetodikken benyttes til 
 +  * farer ved feilskjøting 
 +  * forhold som omfatter egen sikkerhet ved utførelse av skjøting
  
-  * kjenne til kabeltyper som skjøtemetodikken benyttes til 
-  * kunne utføre avslutning av kabler i relérom og apparatskap 
-  * kunne utføre forlegning og lagring av kabler 
-  * kunne registrere kabelskjøter 
-  * kunne utføre skjøting av signalkabler 
-  * kjenne til farer ved feilskjøting 
-  * kjenne til forhold som omfatter egen sikkerhet ved utførelse av skjøting 
  
 Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold. Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.
lp_sa/kabelskjotekurs.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)