lp_sa:kabelskjotekurs

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

lp_sa:kabelskjotekurs [2017/06/28 13:10]
Christopher Schive
lp_sa:kabelskjotekurs [2017/09/11 16:55]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Kabelskjøtekurs ====== 
  
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. ​ 
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. ​ 
- 
- 
-===== Eier av læreplanen ===== 
-  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
- 
-===== Utarbeidet av ===== 
- 
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
-===== Kurs- og sertifikatkoder ===== 
- 
-^  Funksjon ​ ^  Kurs  ^  Kurskode ​ ^  Sertifikatkode ​ ^ 
-| Sporvekselkontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  88920  |  8920  | 
-| (Sikkerhets)kontrollør |Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollør|88922| ​ 8922  | 
- 
-===== Kurslengde ===== 
- 
-Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollører:​ 1 dag 
-  
-===== Målgruppe ===== 
- 
-Alle 
- 
-===== Betingelse ===== 
- 
-**For (sikkerhets)kontrollører** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. ​ 
- 
-Kurset er obligatorisk for alle som skal utføre skjøting av signalkabler i jernbanenettet. 
- 
-===== Krav til forkunnskaper ===== 
- 
-Ingen 
- 
-===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== 
- 
-Utføre skjøting av signalkabler 
- 
-===== Godkjenningsperiode ===== 
- 
-  * Kontrollør signal og sikkerhetskontrollør signal innehar godkjenning så fremt vedkommende innehar kontrollørfunksjon 
-  * Andre gis gyldighetsperiode på 5 år og 2 måneder. 
-  
-===== Gjennomføring ===== 
- 
-  * Praktisk og teoretisk gjennomføring 
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget 
-  * Kurset arrangeres av [[retningslinjer:​retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring]]. 
- 
-===== Maks antall deltakere ===== 
- 
-| Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollører | 4 deltakere pr. instruktør | 
-| Repetisjonskurs | 4 deltakere pr. instruktør | 
- 
-===== Eksamen ===== 
- 
-| Grunnkurs for sikkerhets)kontrollører | Praktisk eksamen | 
-| Repetisjonskurs | Praktisk eksamen | 
- 
-===== Kontinuasjon ===== 
- 
-| Grunnkurs for sikkerhets)kontrollører | Praktisk eksamen | 
-| Repetisjonskurs | Praktisk eksamen | 
- 
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
- 
- 
-Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges. ​ 
- 
- 
-Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen. ​ 
- 
-===== Krav til instruktørpersonell ===== 
- 
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:​prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. 
- 
-===== Mål ===== 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
- 
-  * utføre avslutning av kabler i relérom og apparatskap 
-  * utføre forlegning og lagring av kabler 
-  * registrere kabelskjøter 
-  * utføre skjøting av signalkabler 
- 
-Kandidaten skal kjenne til: 
- 
-  * kabeltyper som skjøtemetodikken benyttes til 
-  * farer ved feilskjøting 
-  * forhold som omfatter egen sikkerhet ved utførelse av skjøting 
- 
- 
-Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold. 
lp_sa/kabelskjotekurs.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)