lp_sa:lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

lp_sa:lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer [2017/06/13 12:21]
Christopher Schive [Mål]
lp_sa:lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer [2017/09/11 16:55]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Låse- og kontrollsystemer for sporveksler og sporsperrer ====== 
-  
-====== Eier av læreplanen ====== 
- 
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
-====== Utarbeidet av ====== 
- 
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
-====== Kurskoder ====== 
- 
-**Rigel DSI/NSI** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører| ​ 88521  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører| ​ 88523  | 
- 
-**Sporsperre** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører| ​ 88531  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører| ​ 88533  | 
- 
- 
-====== Sertifikatkoder ====== 
- 
-**Rigel DSI/NSI** 
-  
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør |  8520  | 
-| Kontrollør signal |  8521  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8522  |  
- 
-**Sporsperre** 
-  
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør |  8530  | 
-| Kontrollør signal |  8531  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8532  | 
- 
-  
-====== Kurslengde ====== 
- 
-  * Repetisjonskurs:​ 1 dag 
- 
-====== Målgruppe ======  
-  * Sporvekselkontrollør 
-  * Kontrollør signal 
-  * Sikkerhetskontrollør signal 
- 
-====== Krav til forkunnskaper ====== 
-  * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør ​ 
-eller  
-  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. 
- 
-====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== 
- 
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. 
-====== Godkjenningsperiode ======  
- 
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 
- 
-  * 5 år og 2 måneder 
- 
-Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:​ 
- 
-  * Bestått FSE med signalfaglig vinkling 
-  * Deltakelse på førstehjelp 
-  * Bestått kurs i NEK 400 
-  * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører). 
-====== Gjennomføring ====== 
-  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. ​ 
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget. 
-  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:​retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]]. 
-====== Maks antall deltakere ====== 
-|Grunnkurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis| 
-|Repetisjonskurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis| 
-  
-====== Eksamen ======  
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
-|Repetisjonskurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
-  
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. 
- 
-====== Kontinuasjon ======  
-|Grunnkurs|Praktisk eksamen| 
-|Repetisjonskurs|Praktisk eksamen| 
-  
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  
- 
-Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen. 
- 
-====== Krav til instruktørpersonell ====== 
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:​prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. 
- 
-====== Mål ====== 
- 
-**Låse- og kontrollsystemer for sporveksler og sporsperrer** 
- 
-Kandidaten skal forstå: 
- 
-  * oppbyggingen av og funksjonen til kontrollåser 
-  * grensesnittet mellom mekaniske komponenter og sikringsanlegget 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
- 
-  * foreta bytte av komponenter 
- 
-**Rigel DSI/NSI** 
- 
-Kandidaten skal forstå: 
- 
-  * oppbyggingen av og funksjonen til rigelen 
- 
-**Sporsperre**  
- 
-Kandidaten skal forstå: 
- 
-  * oppbyggingen av og funksjonen til sporsperren 
- 
-Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold. 
  
lp_sa/lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)