lp_sa:siemens_its710

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:siemens_its710 [2022/09/14 14:10]
sverre.nilsen [Repetisjon av opplæring]
lp_sa:siemens_its710 [2023/09/12 15:09]
waja [Tabell]
Linje 20: Linje 20:
  ===== Kurskoder, målgrupper og kursmoduler =====  ===== Kurskoder, målgrupper og kursmoduler =====
  
-**Kurskoder Agresso**+**Kurskoder Agresso og DRIV**
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
-^  Kursnavn                         ^  Grunnkurs tverrfaglig ^  Grunnkurs tverrfaglig ^  Gyldighetstid   ^ +^  Kursnavn                             ^  Grunnkurs tverrfaglig  ^  Repetisjonskurs tverrfaglig  ^  Gyldighetstid   ^ 
-| ITS710 T4 Preventivt vedlikehold  |  88576                 |  88577                 | 2år og 2måneder +| ITS710 T4 Preventivt vedlikehold       88110                  |  88111                        | 2år og 2måneder 
-| ITS710 T5 Korrektivt vedlikehold  |  88586                 |  88587                 | 2år og 2måneder +| ITS710 T5 Korrektivt vedlikehold      |  88120                  |  88121                        | 2år og 2måneder 
-| ITS710 T6 Funksjonstesting        |  88596                 |  88597                 | 2år og 2måneder +| ITS710 T6 Funksjonstesting            |  88130                  |  88131                        | 2år og 2måneder 
-| ITS710 T7 Installasjon            |  88606                 |  88607                 | 2år og 2måneder  |+| ITS710 T7 Installasjon                |  88140                  |  88141                        | 2år og 2måneder 
 +| ITS710 T4 DKV Preventivt vedlikehold  |  88180                  |  88181                        | 2år og 2måneder 
 +| ITS710 T5 DKV Korrektivt vedlikehold  |  88190                  |  88191                        | 2år og 2måneder 
 +| ITS710 T6 DKV Funksjonstesting        |  88200                  |  88201                        | 2år og 2måneder 
 +| ITS710 T7 DKV Installasjon            |  88210                  |  88211                        | 2år og 2måneder 
 +| ITS710 T4 BK Preventivt vedlikehold    88240                  |  88241                        | 2år og 2måneder 
 +| ITS710 T5 BK Korrektivt vedlikehold    88250                  |  88251                        | 2år og 2måneder 
 +| ITS710 T6 BK Funksjonstesting          88260                  |  88261                        | 2år og 2måneder 
 +| ITS710 T7 BK Installasjon              88270                  |  88271                        | 2år og 2måneder 
 +| ITS710 Sporsperre                      88290                  |  88291                        | 2år og 2måneder  |
  
 **Målgruppe sertifisering** **Målgruppe sertifisering**
Linje 33: Linje 42:
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
 **Annen målgruppe uten egen sertifisering** **Annen målgruppe uten egen sertifisering**
-  * Sluttkontrollør signal-F+  * Funksjonskontrollør signal
   * Systemekspert   * Systemekspert
   * Installatør av sporvekselutrustning   * Installatør av sporvekselutrustning
Linje 42: Linje 51:
 Kursprogrammet på ITS710 er delt inn i moduler. Det er ikke krav om å ta alle moduler, men for å oppnå Bane NOR-sertifisering for funksjonen må praktisk og teoretisk prøve være bestått for i henhold til modulene angitt i tabellen under. Siemens Mobility AS utsteder kursbevis som viser hvilke moduler deltakeren har bestått.   Kursprogrammet på ITS710 er delt inn i moduler. Det er ikke krav om å ta alle moduler, men for å oppnå Bane NOR-sertifisering for funksjonen må praktisk og teoretisk prøve være bestått for i henhold til modulene angitt i tabellen under. Siemens Mobility AS utsteder kursbevis som viser hvilke moduler deltakeren har bestått.  
  
-^                         ^ Sporvekselkontrollør signal  ^ Kontrollør signal  ^ Sikkerhetskontrollør signal Sluttkontrollør  signal  ^ Installatør av sporvekselutrustning +^                          Sporvekselkontrollør signal  Kontrollør signal  Sikkerhetskontrollør signal  ^  Funksjonskontrollør signal  Installatør av sporvekselutrustning 
-| Introduksjon            |  x                           |  x                 |  x                           |  x                         |  x                                   +| Introduksjon            |  x                            |  x                  |  x                            |  x                           |  x                                    
-| Preventivt vedlikehold  |  x                           |  x                 |  x                           |                                                                 +| Preventivt vedlikehold  |  x                            |  x                  |  x                            |                                                                    
-| Korrektivt vedlikehold  |  x                           |  x                 |  x                           |                                                                 +| Korrektivt vedlikehold  |  x                            |  x                  |  x                            |                                                                    
-| Funksjonstesting        |                              |  x                 |  x                           |  x                                                              +| Funksjonstesting        |                               |  x                  |  x                            |  x                                                                 
-| Installasjon            |  x                           |  x                 |  x                           |                                                              +| Installasjon            |  x                            |  x                  |  x                            |                              |  x                                    
-| Sertifiseres            |  x                           |  x                 |  x                           |                                                                 |+| Sertifiseres            |  x                            |  x                  |  x                            |                                                                    |
  
  
lp_sa/siemens_its710.txt · Sist endret: 2023/09/12 15:09 av waja