lp_sa:signalfag_for_nettovervakere

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:signalfag_for_nettovervakere [2014/06/10 12:24]
Christopher Schive [Fravær]
lp_sa:signalfag_for_nettovervakere [2016/02/22 15:17]
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Signalfag for nettovervåkere ====== ====== Læreplan: Signalfag for nettovervåkere ======
- 
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  
- 
   
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
Linje 11: Linje 7:
 Jernbaneverket, Teknologi Jernbaneverket, Teknologi
  
-===== Eksamenskode ===== +===== Kurskoder =====
-Eksamenskode xxxxx+
  
 +^ Kurs ^  Kode  ^
 +| Signalfag for NOC |  87036  |
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
 8,5 dager 8,5 dager
Linje 32: Linje 29:
   * Teori med innslag av praksis   * Teori med innslag av praksis
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk Jernbaneskole+  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole, eller andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
 20 deltagere 20 deltagere
Linje 48: Linje 45:
  
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
-  * Instruktør må være godkjent på underviste anleggstyper/fagområder. +  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi ihtgjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
-  * Instruktører må ha minst 4 ukeverk pr. år i driftsrelaterte arbeidssituasjoner. +
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi i opplæringen. Godkjente lærere gis egne sertifiseringer for dette. Oversikt over alle sertifiserte lærere vil være tilgjengelig i Agresso JBV innen 30juni 2014.+
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Innføring i jernbaneteknikk, (signal)**+**Innføring i jernbaneteknikk, signal**
  
 Kandidaten skal kjenne til:  Kandidaten skal kjenne til: 
-  * Sikringsanlegg+  * Forriglingsutrustning 
 +  * Lyssignaler 
 +  * Togdeteksjon 
 +  * Sporveksel- og sporsperreutrustning 
 +  * Veisikringsanlegg 
 +  * Hastighetsovervåkning 
 +  * Betjeningsanlegg
   * Rasvarslingsanlegg   * Rasvarslingsanlegg
-  * Veibomanlegg +
-  * Linjeblokk +
-  * ATC /CTC – Fjernstyring+
  
 **Historisk utvikling og jernbaneterminologi** **Historisk utvikling og jernbaneterminologi**
  
-  * Kandidaten skal kjenne til: +Kandidaten skal kjenne til: 
   * Grunnleggende jernbanebegreper   * Grunnleggende jernbanebegreper
   * Historiske utviklingen i signalanlegg   * Historiske utviklingen i signalanlegg
Linje 85: Linje 84:
  
 Kandidaten skal forstå:  Kandidaten skal forstå: 
-  * Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder betjeningsanlegg, togdeteksjonssystem, forriglingsteknologisignaler, opp mot trafikkstyring+  * Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder betjeningsanlegg, togdeteksjonssystem, forriglingsteknologi og signaler. 
  
 **Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg (relebasert og programvarebasert)** **Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg (relebasert og programvarebasert)**
Linje 103: Linje 102:
  
 Kandidaten skal forstå:  Kandidaten skal forstå: 
-  * Togframføring i praksis +  * Togframføring i praksis
lp_sa/signalfag_for_nettovervakere.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)