lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_850
Denne versjonen (2023/01/11 12:21) ble godkjent av sverre.nilsen.Den tidligere godkjente versjonen (2019/11/18 13:44) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Sikringsanlegg Ebilock 850

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87222 7221
Sikkerhetskontrollør 7222
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87224 7223
Sluttkontrollør S 7224
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 87223/87225

Kurslengde

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører15 dager for modul 1, 10 dager for modul 2
Grunnkurs for sluttkontrollører5 dager for modul 1, 5 dager for modul 2
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører10 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

Moduler

 • Det skal avlegges en skriftlig eksamen etter modul 1. Ved bestått modul 1 kan kandidaten delta på modul 2
 • En kandidat har ikke kompetanse til å arbeide i anlegget før eksamen i modul 2 er bestått.
 • Eksamen i modul 1 er gyldig i 12 måneder fra publiseringsdato.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal
 • Sertifisering i Bane NORs hastighetssystem ATC

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.
 • Bestått eksamen i Bane NORs hastighetssystem ATC for sluttkontrollører

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til arbeide selvstendig i anleggstypen

eller

 • Kunnskap til utføre kontroll av systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):

 • 2 år og 2 måneder for grunnkurs modul 2
 • 5 år og 2 måneder for repetisjonskurs

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Norsk jernbaneskole tilbyr kurset via Trafikverket, Järnvägsskolan i Sverige Ängelholm. Kurset har svenske instruktører.
 • Kurset kan arrangeres også administreres av andre aktører iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører6 personer
Grunnkurs for sluttkontrollører8 personer
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører6 personer

Eksamen

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamen 4 timer for modul 1Skriftlig eksamen 2 timer for modul 2
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamen, 4 timer for modul 1Skriftlig eksamen 2 timer for modul 2
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerPraktisk eksamen ca 1 time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører Skriftlig eksamen, 4 timer for modul 1 Skriftlig eksamen, 2 timer for modul 2
Grunnkurs for sluttkontrollører Skriftlig eksamen, 4 timer for modul 1 Skriftlig eksamen, 2 timer for modul 2
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører Praktisk eksamen, ca 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR Teknologi, eller Trafikverket, Järnvägsskolan i opplæringen. Godkjente lærere gis egne sertifiseringer for dette.

Mål

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal forstå:

 • oppbygging og funksjon i manøversystem og forriglingsutrustning
 • oppbygging og funksjon i utdeler og transmisjonsenheter
 • forriglingslogikkens funksjoner og tolke utskrifter fra forriglingsutrustningen
 • funksjoner i, og tolke utskrifter fra, manøversystemet

kandidaten skal kunne:

 • analysere, lokalisere og feilrette ned til kortnivå i utdeler, transmisjonseneheten, transmisjonssløyfe og i forriglingsmaskinene
 • starte, stoppe, laste ned og laste opp programvare for forriglingsmaskiner
 • utføre manøvrer og tolke indikeringer i manøversystemet
 • benytte linjelytter til å bedømme overføringskvalitet i transmisjonssløyfer
 • laste opp ny anleggsdata i manøversystem

Sluttkontrollører

Kandidaten skal forstå:

 • forriglingsutrustningens oppbygning, funksjon, kapasitet og bestykning.
 • utdelenes oppbygging, funksjon og grensesnitt.
 • forriglingsprogramvarens oppbygging og hvordan denne styrer forriglingsberegningene i forriglingsmaskinen
 • grensesnittene mellom Ebilock 850 og tilstøtende systemer

Kandidaten skal kunne:

 • utføre manøvrer og tolke indikeringer i manøversystemet
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_850.txt · Sist endret: 2023/04/13 00:32 (ekstern redigering)