lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_850

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_850 [2017/09/06 13:34]
Christopher Schive [Kurslengde]
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_850 [2019/03/05 16:10]
Christopher Schive [Kontinuasjon]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87224  |  7223  |   | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87224  |  7223  |  
 | Sluttkontrollør S |:::|::: 7224  | | Sluttkontrollør S |:::|::: 7224  |
-Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  87223/87225  |+Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87223/87225  |
  
  
Linje 25: Linje 25:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|5 dager for modul 1, 5 dager for modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|5 dager for modul 1, 5 dager for modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 dager| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 dager|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|5 dager| 
  
 ===== Målgruppe =====  ===== Målgruppe =====
Linje 80: Linje 79:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|8 personer| |Grunnkurs for sluttkontrollører|8 personer|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 personer| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 personer|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|18 personer| 
  
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
Linje 86: Linje 84:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen, 4 timer for modul 1|Skriftlig eksamen 2 timer for modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen, 4 timer for modul 1|Skriftlig eksamen 2 timer for modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen ca 1 time| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen ca 1 time|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen, 2 timer| 
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
Linje 94: Linje 91:
 | Grunnkurs for sluttkontrollører                             | Skriftlig eksamen, 4 timer for modul 1  | Skriftlig eksamen, 2 timer for modul 2  | | Grunnkurs for sluttkontrollører                             | Skriftlig eksamen, 4 timer for modul 1  | Skriftlig eksamen, 2 timer for modul 2  |
 | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører  | Praktisk eksamen, ca 1 time                                                     | | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører  | Praktisk eksamen, ca 1 time                                                     |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører                       | Skriftlig eksamen, 2 timer              |                                         |+
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_850.txt · Sist endret: 2019/11/18 13:44 av Christopher Schive