lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_850

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_850 [2019/03/05 16:10]
Christopher Schive [Eksamen]
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_850 [2019/11/18 13:43]
Christopher Schive [Betingelse]
Linje 37: Linje 37:
   * En kandidat har ikke kompetanse til å arbeide i anlegget før eksamen i modul 2 er bestått.    * En kandidat har ikke kompetanse til å arbeide i anlegget før eksamen i modul 2 er bestått. 
   * Eksamen i modul 1 er gyldig i 12 måneder fra publiseringsdato.   * Eksamen i modul 1 er gyldig i 12 måneder fra publiseringsdato.
-  * For sluttkontrollører er modul 2 og repetisjonskurs samme kurs. 
- 
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal
Linje 91: Linje 89:
 | Grunnkurs for sluttkontrollører                             | Skriftlig eksamen, 4 timer for modul 1  | Skriftlig eksamen, 2 timer for modul 2  | | Grunnkurs for sluttkontrollører                             | Skriftlig eksamen, 4 timer for modul 1  | Skriftlig eksamen, 2 timer for modul 2  |
 | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører  | Praktisk eksamen, ca 1 time                                                     | | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører  | Praktisk eksamen, ca 1 time                                                     |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører                       | Skriftlig eksamen, 2 timer              |                                         |+
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_850.txt · Sist endret: 2019/11/18 13:44 av Christopher Schive