lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2021/04/22 09:09]
Ronald Hortman [Eier av læreplanen]
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2021/05/04 09:41]
Ronald Hortman [Gjennomføring]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Drift og teknologi+Bane NOR, Drift og teknologi, Signalteknologi
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk+Bane NOR, Drift og teknologi, Signalteknologi
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 31: Linje 31:
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
   * Grunnkurset er det samme for alle funksjoner   * Grunnkurset er det samme for alle funksjoner
 +  * Grunnkurset er obligatorisk for å kunne avlegge prøve
   * Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset   * Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset
 +  * Repetisjonskurset er ikke obligatorisk  
 +  * Det kreves en bestått prøve for å kunne fornye sertifiseringen
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
Linje 45: Linje 47:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
   
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):+Eksamenskodens gyldighetsperiode etter bestått prøve er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
   * 5 år og 2 måneder   * 5 år og 2 måneder
  
Linje 60: Linje 62:
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.    * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.+  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetansetilbyder.
   * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].   * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].
  
Linje 68: Linje 70:
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere|
  
-===== Eksamen ===== +===== Prøving =====  
 + 
 +|Alle kurs|Skriftlig og praktisk prøve|inntil 4 timer| 
 + 
 +Gjennomføringen av prøvene beskrives i opplæringsplanen for kurset. 
 + 
 +Bestått prøve ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
  
-|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca1 time|+Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.
  
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.+Praktisk og teoretisk prøving gjennomføres på samme dag.
  
-===== Kontinuasjon =====  +===== Ny prøve =====  
-|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca. 1 time|+|Alle kurs|Skriftlig prøve|inntil 2 timer| 
 +|Alle kurs|Praktisk prøve|etter behov|
  
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd+Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.
  
-Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges+Teoretisk prøve bør avholdes i sammenheng med praktisk prøve.
  
-Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nyttPåmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3gangs eksamen.+1Ved ikke bestått prøve gis kandidaten rett til ny prøveNy prøve kan normalt ikke avlegges samme dag som første prøve for kurset
  
 +2. Ved ikke bestått andre gangs prøve skal det tilbys en veiledningssamtale for kandidaten. Veiledningen utføres av kompetanseleverandør.
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_78.txt · Sist endret: 2021/05/04 09:41 av Ronald Hortman