lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94 [2017/06/23 08:56]
Christopher Schive [Spesielle forhold]
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94 [2019/11/18 13:38] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87204  |  7203  |   | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87204  |  7203  |  
 | Sluttkontrollør S |:::|::: 7204  | | Sluttkontrollør S |:::|::: 7204  |
-Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  87203/87205  |+Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87203  |
  
   
Linje 23: Linje 23:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|8 dager| |Grunnkurs for sluttkontrollører|8 dager|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|3 dager| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|3 dager|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|3 dager| 
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
   * Kontrollører signal   * Kontrollører signal
Linje 30: Linje 29:
  
 ===== Spesielle forhold ===== ===== Spesielle forhold =====
-  * Kurset for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Eksamensformen er ikke tilpasset for de spesifikke kontrollfunksjonene.+  * Grunnkurset for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Eksamensformen er ikke tilpasset for de spesifikke kontrollfunksjonene.
   * Grunnkurset er første del av totalt kurs i Merkur.   * Grunnkurset er første del av totalt kurs i Merkur.
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
Linje 46: Linje 45:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
   
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:+Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
   * 2 år og 2 måneder   * 2 år og 2 måneder
  
Linje 67: Linje 66:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| |Grunnkurs for sluttkontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| 
- 
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
 |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|Praktisk prøve ca 1 time| |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|Praktisk prøve ca 1 time|
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
Linje 81: Linje 77:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
Linje 102: Linje 97:
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
 +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering
   * anvende teknisk regelverk   * anvende teknisk regelverk
   * anvende anleggsdokumentasjon   * anvende anleggsdokumentasjon
Linje 109: Linje 105:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
   * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 94   * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 94
- 
- 
- 
  
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_94.1498200987.txt.gz · Sist endret: 2017/06/23 08:56 av Christopher Schive