lp_sa:sluttkontrollorkurs

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sluttkontrollorkurs [2019/03/13 10:43]
Christopher Schive [Godkjenningsperiode og krav til egendokumentasjon for sluttkontrollører]
lp_sa:sluttkontrollorkurs [2019/03/13 10:44]
Christopher Schive [Godkjenningsperiode og krav til egendokumentasjon for sluttkontrollører]
Linje 74: Linje 74:
 Opprettholdelse av godkjenning som sluttkontrollør F og S forutsetter i tillegg til godkjent eksamen i regler for kontroll at sluttkontrolløren praktiserer hhv. funksjonskontroll og sluttkontroll minimum 6 dager over de siste 3 år. Opprettholdelse av godkjenning som sluttkontrollør F og S forutsetter i tillegg til godkjent eksamen i regler for kontroll at sluttkontrolløren praktiserer hhv. funksjonskontroll og sluttkontroll minimum 6 dager over de siste 3 år.
  
-Når sluttkontrolløren innehar sertifisering i flere delsystemer (forriglingsutrustning, hastighetsovervåkning, togdeteksjon, veisikringsanlegg, betjeningsanlegg osv.) må det gjennomføres kontroller med tilsvarende omfang på alle delsystemene i løpet av perioden på 3 år. Resertifiseringen er gyldig i 3 år fra dato for resertifiseringen.+Når sluttkontrolløren innehar sertifisering i flere delsystemer (forriglingsutrustning, hastighetsovervåkning, togdeteksjon, veisikringsanlegg, betjeningsanlegg osv.) må det gjennomføres kontroller med tilsvarende omfang på alle delsystemene i løpet av perioden på 3 år. 
 + 
 +Resertifiseringen er gyldig i 3 år fra dato for resertifiseringen.
  
 Sluttkontrolløren er selv ansvarlig for å dokumentere sluttkontrollene. Dokumentasjonen skal inneholde navn på prosjekt, varighet, anleggstype og beskrivelse av kontrollen som kandidaten har gjennomført. Sluttkontrolløren er selv ansvarlig for å dokumentere sluttkontrollene. Dokumentasjonen skal inneholde navn på prosjekt, varighet, anleggstype og beskrivelse av kontrollen som kandidaten har gjennomført.
lp_sa/sluttkontrollorkurs.txt · Sist endret: 2019/11/13 11:56 av Christopher Schive