lp_sa:sveiving_av_sporveksler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/02/21 11:13]
Christopher Schive [Krav til instruktørpersonell]
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/02/21 11:18]
Christopher Schive [Mål]
Linje 57: Linje 57:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
  
-  *gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer +  * forklare når en sporveksel skal sveives 
-  *legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner +  * gjøre rede for hvordan tillatelse til omlegging innhentes 
-  *legge om en sporveksel med bevegelige sporkryss+  * gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer 
 +  * legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner 
 +  * legge om en sporveksel med bevegelige sporkryss
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
  
 +  * instruks for sveiving
   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes
   * oppbevaring og håndtering av sveiver   * oppbevaring og håndtering av sveiver
lp_sa/sveiving_av_sporveksler.txt · Sist endret: 2018/11/21 15:53 av Christopher Schive