lp_sa:sveiving_av_sporveksler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/02/28 14:57]
Christopher Schive [Kurs- og sertifikatkoder]
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/11/21 15:52]
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner og sporveksler med bevegelige sporkryss ======+====== Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler ======
   
 +Læreplanen gjelder for manuell omlegging av følgende sporveksler:
 +  * sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner
 +  * sporveksler med bevegelig skinnekryss
 +  * doble kryssveksler
 +
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
  
Linje 12: Linje 17:
  
 ^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ ^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^
-| Sveiver|Kurs i manuell omlegging av sporveksler|    |  Ingen  |+| Sveiver|Kurs i manuell omlegging av sporveksler|54200     Ingen  |
  
  
Linje 20: Linje 25:
  
 ====== Målgruppe ======  ====== Målgruppe ======
-  * Personer med fagbrev som banemontør, hovedsikkerhetsvakter og togekspeditører+  * Hovedsikkerhetsvakter og togekspeditører
   * Personer med følgende funksjoner og utdannelse regnes å ha tilstrekkelig kompetanse:   * Personer med følgende funksjoner og utdannelse regnes å ha tilstrekkelig kompetanse:
     * signalmontører     * signalmontører
Linje 28: Linje 33:
  
 ====== Krav til forkunnskaper ====== ====== Krav til forkunnskaper ======
-  * Fagbrev som banemontør+ 
 +En av følgende: 
   * Sertfisering som hovedsikkerhetsvakt   * Sertfisering som hovedsikkerhetsvakt
   * Utdannelse som togekspeditør   * Utdannelse som togekspeditør
Linje 34: Linje 41:
 ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ======
  
-Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, og sporveksler med bevegelige sporkryss+Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, sporveksler med bevegelige skinnekryss og doble kryssveksler.
  
 ====== Godkjenningsperiode ======  ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 42: Linje 49:
  
 ====== Gjennomføring ======  ====== Gjennomføring ======
-  * Teoretisk og praktiske opplæring i anlegg med sporveksler som er utrustet med tre drivmaskiner eller mer og/eller bevegelig sporkryss iht. [[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]]+  * Teoretisk og praktiske opplæring i anlegg med sporveksler som er utrustet med tre drivmaskiner eller mer og/eller bevegelig skinnekryss iht. [[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]] og/eller doble kryssveksler.
  
  
Linje 52: Linje 59:
  
 ====== Krav til instruktørpersonell ====== ====== Krav til instruktørpersonell ======
-  * Det skal brukes instruktører som er godkjent som sikkerhetskontrollør eller sporvekselkontrollør signal+  * Det skal brukes instruktører som er godkjent som kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal eller sporvekselkontrollør signal
  
 ====== Mål ====== ====== Mål ======
Linje 66: Linje 73:
   * gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer   * gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer
   * legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner   * legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner
-  * legge om en sporveksel med bevegelige sporkryss+  * legge om en sporveksel med bevegelige skinnekryss 
 +  * legge om en dobbel kryssveksel
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
Linje 72: Linje 80:
   * instruks for sveiving   * instruks for sveiving
   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes
 +  * hvor sporveksler med bevegelig skinnekryss finnes
 +  * hvor doble kryssveksler finnes
   * oppbevaring og håndtering av sveiver   * oppbevaring og håndtering av sveiver
   * andre lokale forhold som er relevante for oppgaven   * andre lokale forhold som er relevante for oppgaven
lp_sa/sveiving_av_sporveksler.txt · Sist endret: 2018/11/21 15:53 av Christopher Schive