lp_sa:sveiving_av_sporveksler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/04/10 15:59]
jcs [Krav til forkunnskaper]
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/11/21 15:53]
jcs [Kompetanse etter gjennomført kurs]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner og sporveksler med bevegelige skinnekryss ======+====== Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler ======
   
 +Læreplanen gjelder for manuell omlegging av følgende sporveksler:
 +  * sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner
 +  * sporveksler med bevegelig skinnekryss
 +  * doble kryssveksler
 +
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
  
Linje 36: Linje 41:
 ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ======
  
-Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskinerog sporveksler med bevegelige skinnekryss+Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner og/eller sporveksler med bevegelige skinnekryss og/eller doble kryssveksler.
  
 ====== Godkjenningsperiode ======  ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 44: Linje 49:
  
 ====== Gjennomføring ======  ====== Gjennomføring ======
-  * Teoretisk og praktiske opplæring i anlegg med sporveksler som er utrustet med tre drivmaskiner eller mer og/eller bevegelig skinnekryss iht. [[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]]+  * Teoretisk og praktiske opplæring i anlegg med sporveksler som er utrustet med tre drivmaskiner eller mer og/eller bevegelig skinnekryss iht. [[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]] og/eller doble kryssveksler.
  
  
Linje 69: Linje 74:
   * legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner   * legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner
   * legge om en sporveksel med bevegelige skinnekryss   * legge om en sporveksel med bevegelige skinnekryss
 +  * legge om en dobbel kryssveksel
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
Linje 74: Linje 80:
   * instruks for sveiving   * instruks for sveiving
   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes
 +  * hvor sporveksler med bevegelig skinnekryss finnes
 +  * hvor doble kryssveksler finnes
   * oppbevaring og håndtering av sveiver   * oppbevaring og håndtering av sveiver
   * andre lokale forhold som er relevante for oppgaven   * andre lokale forhold som er relevante for oppgaven
lp_sa/sveiving_av_sporveksler.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)